top of page

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Lepota telesa in duha, Katja Gaber Vodopivec s.p., www.DivineTimeAcademy.com

 

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.divinetimeacademy.com in splošni pogoji fizičnih in spletnih nakupov Lepota telesa in duha, Katja Gaber Vodopivec s.p. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), v skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno trgovino in storitvami www.divinetimeacademy.com (v nadaljevanju »trgovina«) upravlja podjetje Lepota telesa in duha, Katja Gaber Vodopivec s.p., Podljubelj 240, Podljubelj, 4290 Tržič, kot ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). Ponudnik je vpisan v poslovni register pri registrskem organu AJPES, izpostava Kranj pod matično številko 6796842000.

Telefonska številka in e-naslov: 041812466, divinetime.slo@gmail.com


Pravico do nakupa v spletni trgovini imajo registrirani člani in tudi gostje, ki opravijo hitri nakup, saj registracija pred nakupom ni pogoj.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje storitev v živo, spletnih programov, spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

 

 

 

Ponudba storitev in artiklov

Zaradi narave naših storitev (izvajanje spletnih vadb, vadb in programov v telovadnici, terapevtskih masaž, izobraževanj, tečajev, webinarjev in spletne trgovine) se dogodki na spletni strani www.divinetimeacademy.com pogosto ažurirajo in spreminjajo. Vsi programi se izvajajo pod vodstvom strokovno usposobljenega kadra, za katere se tako kader kot ponudnik www.divinetimeacademy.com zavezujejo, da bodo ponujene storitve vedno najvišje kvalitete in v zadovoljstvo uporabnikov.

Kljub izjemnemu trudu pri zagotavljanju najbolj ažurnih in točnih podatkov ni izključena možnost napačnega podatka o ceni ali dobavljivosti. V teh redkih primerih ali v primerih, ko se cena oz. status dobavljivosti spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa oziroma mu po dogovoru s kupcem ponudil najboljšo možnost rešitve situacije.

www.divinetimeacademy.com si prizadeva za natančnost in ažurnost urnikov in si pridržuje pravico spremembe ali odpovedi programov v primeru bolezni, ali premajhnega števila prijav ali v drugih primerih, ko bo do spremembe ali odpovedi programov prišlo zaradi okoliščin, ki niso pod nadzorom ponudnika ali nastanejo celo kljub drugačnim ponudnikovim prizadevanjem. V tovrstnih primerih si bo ponudnik prizadeval, da bo kupcem prvenstveno zagotovil nadomestne termine, v kolikor pa to ne bo mogoče pa bo kupcem tudi povrnil denar

 

Načini plačila za storitve

Na spletni strani www.divinetimeacademy.com ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 

Storitve

 • z gotovino pri storitvah, ki se jih udeležite v živo (masaža, vadba v telovadnici, delavnica, predavanje, svetovanje,…),

 • preko predhodnega UPN nakazila na TRR (Lepota telesa in duha, Katja Gaber Vodopivec s.p., Podljubelj 240, 4290 Tržič),

 • predhodno plačilo preko Paypala ali

 • predhodno plačilo preko plačilnih kartic Master Card, Visa.

Ponudnik izda račun na trajnem mediju, s specifikacijo, iz katere je razvidno lastnost in količina kupljenih storitev, blaga oz. vsebin. Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna na njegovem e-mailu.

Načini plačila za artikle

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • s kreditno kartico (Mastercard, Visa,…),

 • s plačilom preko plačilnega sistema PayPal,

 • z gotovino pri osebnem prevzemu darilnih bonov na sedežu podjetja,

 • s predhodnim nakazilom na TRR v primeru nakupa darilnega bona v fizični obliki, ki se ga kupcu pošlje po navadni pošti.

 

Kupoprodajna pogodba  in naročilo sta v elektronski obliki shranjena tudi na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku tudi v njegovem uporabniškem profilu, v kolikor ga je kupec ustvaril pred nakupom.

Cene za storitve, artikle in vsebine

 

Objavljene cene veljajo za vse stranke. Vse objavljene cene so v evrih (€). Cene ne vsebujejo DDV, ker podjetje ni davčni zavezanec. V kolikor bo podjetje postalo davčni zavezanec, se bodo cene zvišale za ustrezno davčno stopnjo. V takšnem primeru DDV bremeni kupca.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.  Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi od kupca prejeto naročilo z izdano elektronsko pošto, ki vsebuje potrditev naročila in račun. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. Enako velja za artikle.

Kupec vseh storitev mora za dostop do vadb, strokovnih vsebin ali spletnih vsebin plačati pred samim začetkom udeležbe. Možnost na obroke za vadbe, storitve in spletne programe ni mogoča, razen v primeru enoletnega individualnega pilatesa, kjer ima kupec ponujeno možnost plačila v treh obrokih. Prvi obrok je za zagotovitev mesta in ga je potrebno plačati v roku najkasneje do 48 ur po prijavi, drugi obrok naslednji mesec in tretji obrok najkasneje 30 dni od plačila drugega.

V primeru plačila enoletnega individualnega pilatesa, ponudnik in kupec skleneta pogodbo o prodaji storitve na obroke. Celoten znesek vrednosti nakupa je razviden iz cenika ponudnika. Znesek posameznega obroka, število obrokov (največ 3) in roki zapadlosti obrokov so za vsakega posameznega kupca razvidni iz obvestila (pogodbe), ki ga ponudnik posreduje kupcu ob nakupu.

Kupec ima pravico kadarkoli predčasno odplačati ostanek dolžne kupnine. Na zahtevo potrošnika lahko sodišče podaljša plačilo zamujenih obrokov, kadar to opravičujejo okoliščine, če da potrošnik zavarovanje za izpolnitev obveznosti in če ponudnik zaradi tega ne trpi škode.

V primeru zamude s plačili posameznega obroka, lahko ponudnik potrošniku obračuna zakonske zamudne obresti, lahko pa tudi odstopi od pogodbe, skladno z določili zakona o varstvu potrošnikov (167. člen). To možnost ima ponudnik tudi v primeru, ko kupec storitve ni potrošnik.

Potrošnik lahko od pogodbe o prodaji na obroke odstopi, če to sporoči ponudniku v 15 dneh po podpisu.

V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik potrošniku obračuna obiskane ure pilatesa po vsakokrat veljavnem ceniku za posamezno izvedeno individualno uro pilatesa, preostali plačani del kupnine pa mu vrne..

 

Postopek nakupa

Po oddaji naročila, sistem kupca preusmeri na zadnji korak, to je plačilo. Pred izvedbo plačila ima kupec še možnost popraviti naročilo, po izvedenem plačilu pa ne več oz. zgolj v sodelovanju s ponudnikom, na katerega se lahko obrne preko e-pošte, ki je navedena v teh pogojih. Kupec prejme na mail potrdilo o plačilu. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Rezervacija spletnega mesta in nakup

Rezervacija mesta za spletne storitve se opravi z izpolnitvijo prijavnice, ki se nahaja v posameznem zavihku spletne strani.

Po izbranem paketu ali spletnem tečaju oziroma spletni storitvi sledi vnos osebnih podatkov in podatkov za plačilo računa. Z oddano prijavnico na elektronski naslov prejmete sporočilo s podrobnejšimi podatki in v primeru nakazila na TRR točnimi podatki za nakazilo.

S tem je vaše mesto naše storitve rezervirano za 48 ur. V tem roku je za dokončno potrditev rezervacije potrebno opraviti tudi plačilo, v kolikor je plačilo preko nakazila na TRR.

Pravica do odstopa od kupljene storitve

Po nakupu je odstop nakupa možen samo v primeru pisne odpovedi najkasneje 1 teden pred pričetkom storitev ali pa v primeru bolezni, za katero mora biti strokovnemu kadru predloženo zdravniško potrdilo. V tem primeru je možno našo storitev po vnaprejšnjem dogovoru nadomestiti v prihodnjih terminih.

Izvedena plačila mesečnih kart (razen v zgoraj navedenih izjemah) v primeru odpovedi rezervacije ali neprihoda ne bodo povrnjena, četudi kupec ni izkoristil nobene od kupljenih storitev.

Pogoji odpovedi kupljenih spletnih storitev

S prijavo na katerokoli spletno storitev je mesto rezervirano za obdobje 48 ur. V primeru odsotnosti na katerikoli spletni storitvi, zamujeno srečanje ni mogoče nadomestiti, saj spletni dostop do vsebin ni terminsko omejen.

V primeru prijav na tečaj ali webinar oziroma ekskluzivne programe je za rezervacijo mesta potrebno vnaprejšnje plačilo celotne kotizacije.

Jamstvo ponudnika potrošniku za skladnost kupljenega blaga, storitve ali vsebine:

Ponudnik potrošniku skladno z določili zakona o varstvu potrošnikov odgovarja za neskladnosti, ki bi jih kupljeno blago, storitve oz. vsebine (produkti) imeli v času dobave.

Produkti so skladni s prodajno pogodbo zlasti, kadar je to primerno:

1.      ustrezajo opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

2.      so primerni za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;

3.      so dobavljeni skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter

4.      so posodobljeni, kot je določeno v prodajni pogodbi.

 

Poleg izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka pa morajo kupljeni produkti tudi:

1.      ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;

2.      biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;

3.      biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in

4.      biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:

-  za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,

-  je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

-  javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

 

 

Ponudnik se lahko razbremeni odgovornosti za neskladnost blaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Ponudnik potrošniku odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:

1.      zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

2.      zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

ter uveljavlja vse druge pravice, ki mu gredo skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. Ponudnik skladno z istim zakonom vzpostavi skladnost blaga oz. uveljavlja svoje pravice.

Reklamacija prejetega blaga

Če je naročeni izdelek: (1) narejen posebej po vaših želja in jasno personaliziran z dizajnom po vaši izbiri; ali (2) narejen v higienske (spodnje perilo, kopalke) in/ali zdravstvene namene (zaščitne maske iz blaga), reklamacija in zamenjava izdelka ni možna.

Pred iztekom reklamacijskega roka mora kupec pisno obvestiti prodajalca, da uveljavlja reklamacijo. Kontaktirajte nas na naslov divinetime.slo@gmail.com . V 14 dnevih morate prav tako vrniti tudi naročeni izdelek, ki mora biti brezhiben, čist, nepoškodovan, v originalni embalaži, v kateri je bil dostavljen. Stroške vračila izdelka nosi kupec. V 14 dneh po prejetju pisne reklamacije se prodajalec zavezuje, da bo kupcu vrnil plačano kupnino in poštnino (z izjemo dodatnih stroškov pošiljanja, ki se razlikujejo od najcenejše standardne dostave, ponujene s strani prodajalca). Vračilo se izvede, ko se izdelek vrne k prodajalcu.

Pogoj za začetek reklamacijskega postopka, iz naslova stvarne napake je popolno izpolnjen obrazec o odstopu, s priloženo kopijo računa. Obrazec o odstopu lahko zahtevate po telefonu +386 41 812 466 ali preko e-pošte, poslali ga bomo takoj.

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na svoje stroške in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti na naslov Lepota telesa in duha, Katja Gaber Vodopivec s.p., Podljubelj 240, 4290 Tržič.

 

Možnost odstopa od nakupa, opravljenega na daljavo (vključno v spletni trgovini)

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prejšnjega člena pri teh pogodbah:

1.      o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2.      o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3.      o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4.      o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5.      o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6.      o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7.      o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8.      o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9.      o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10.   sklenjenih na javnih dražbah;

11.   pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12.   o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13.   o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:

-  je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka,

-  je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in

-  je podjetje predložilo potrdilo v skladu s šestim odstavkom 132. člena ali z drugim odstavkom 133. člena tega zakona.

 

Obrazec za uveljavljanje odstopa je priloga teh pogojev.

Potrošnik krije stroške vračila blaga, kot tudi znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve podjetja o odstopu od pogodbe, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo za začetek z opravljanjem storitev. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe. Če je cena v pogodbi glede na tržno ceno previsoka, se sorazmerni del izračuna glede na tržno vrednost.

Popusti in akcije

Ponudnik si pridrži pravico spreminjati ali odstraniti ponudbo tekočih akcij. V primeru, da je plačilo opravljeno preko plačilnega naloga UPN (TRR) in je akcija oz. promocija v tem času potekla oz. je bila odstranjena, se ponudnik zavezuje, da bo upošteval akcijo oz. promocijo ob času, ko je bilo opravljeno plačilo. Popusti pri zakupu kart za skupinske vadbe veljajo, če se oseba prijavi za daljše časovno obdobje (1 mesec, 2 meseca, 3 meseci, 6 mesecev, 12 mesecev).

Ker so vadbe v telovadnici in spletne storitve ločene enote, se popusti ob istočasno zakupljeni vadbi in spletno storitvi ne obračunajo. Popusti se v nobenem primeru ne seštevajo.

Ukinitev uporabniškega računa

Če želite v spletni trgovini www.divinetimeacademy.com ukiniti vaš uporabniški račun, lahko to storite s prijavo v vaš uporabniški račun in izberete možnost »Trajno izbrišite moje podatke« oziroma nam zahtevek pošljite po elektronski pošti na divinetime.slo@gmail.com.

 

V sporočilu je obvezno potrebno navesti naslednje podatke:

 • V naslovu sporočila: Ukinitev uporabniškega računa

 • V vsebini naročila : a) ime in priimek uporabnika, b) naslov uporabnika, c) elektronska pošta, s pomočjo katere je bil odprt uporabniški račun

 

Zahtevek za ukinitev uporabniškega računa mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim je bil uporabniški račun odprt. O ukinitvi vas bomo obvestili preko elektronske pošte.

Komunikacija

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko e-maila ali telefona posredovanega na prijavnem obrazcu samo za namene opominov, popravkov, obvestil ali informacij o spremembah podatkov vadb, tečajev ali webinarjev. Stranka lahko ponudnika kontaktira prek e-maila divinetime.slo@gmail.com ali telefona 041 812 466 od ponedeljka do petka med 08:00 in 12:00 ter 16:00 in 20:00.

Varovanje osebnih podatkov in posredovanje informacij

Vse o politiki varovanja osebnih podatkov si preberite na tej strani.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti storitev, število prostih mest in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil mesto na čakalni listi. Ob sprostitvi mest ali novih terminih bo kupec takoj obveščen. V primeru zapolnjenosti mest in že izvedenega plačila bo ponudnik kupcu lahko omogočil tudi preklic naročila ali zamenjavo rezervirane storitve.

 

Vse programe, delavnice in nasvete, ki jih ponudnik deli na svoji spletni strani in organizira na spletu ali v živo, niso nadomestilo za ustrezno zdravniško pomoč. Če imate resna bolezenska stanja, bolečine, kakršnekoli težave z zdravjem, se pred prakticiranjem programov posvetujete z ustreznim zdravstvenim delavcem.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Kupec se lahko v primeru težav na ponudnika obrne prek elektronske pošte ali telefona. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik se obvezuje, da se bo v roku petih delovnih dni odzval na pritožbo s predlogom poteka nadaljnje obravnave postopka.

 

Ponudnik si prizadeva, da se bo po svojih najboljših močeh potrudil, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

 

Dostava

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku.

Ponudnik izbere dostavno službo, ki je najbolj učinkovita in stroške dostave jasno opredeli ob oddaji naročila. Darilne bone je možno prevzeti tudi osebno na sedežu podjetja. Naročilo je potrebno prevzeti v roku 3 delovnih dni.

Na spremni dokumentaciji so navedene vse potrebne informacije glede naslova, kamor se kupec lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij oziroma drugih storitev po zaključku pogodbe.

Strošek dostave

Dostava se obračuna po ceniku dostavne službe in so odvisni od politike postavljanja cen izbrane dostavne službe, zato jih ponudnik ne more v naprej izračunati. Pred izvedbo plačila se kupec v postopku oddajanja naročila vselej seznani s končno ceno, ki ga bo bremenila za izbrano storitev (vključno s stroški dostave). Dostava po Sloveniji je brezplačna za pošiljke, katerih skupna vrednost presega 99,00€. Za več informacij nas pokličite na +386 41 812 466 ali pišite na divinetime.slo@gmail.com

 

Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavljavcu.

Zaloga

Stroška dostave ne plačate, če blago prevzamete osebno na sedežu našega podjetja.

Če artikla nimamo na zalogi v našem skladišču, bo na dostavo potrebno počakati dlje. V tem primeru upoštevajte naslednja pravila:

 • predviden rok dobave je informativni podatek glede na naše izkušnje z dobavitelji,

 • če artikla ni na zalogi vljudno naprošamo, da pokličete na +386 41 812 466 za informacije o dobavljivosti,

 • če naročite več artiklov in bo čakalna doba za nekatere daljša, kot za druge, bomo skušali artikle, ki so na zalogi poslati takoj, ostale pa potem, ko bodo na zalogi,

 • če bo čakalna doba zelo dolga, lahko odstopite od nakupa s pisnim obvestilom. Cena se lahko zaradi gibanja tečaja ali spremembe cen dobavitelja spremeni, v tem primeru vas bomo predhodno obvestili.

 

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje Lepota telesa in duha, Katja Gaber Vodopivec s.p. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

PRILOGA 1:

obrazec za odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo

 

 

 

Protokol skupinskih vadb Divine time. Lepota telesa in duha.

 

POMEMBNO: vse obiske za skupinske vadbe, individualne termine in masaže plačujete vnaprej. Koriščenje vadb in plačevanje za nazaj, ni mogoče.

 

 

Skupinski programi v studiu Divine Time. Lepota telesa in duha.

 

 • Rezervacije skupinskih vadb v studiu

Obiskovanje vseh naših vadb deluje po principu dveh možnih načinov rezervacij: preko naše spletne strani www.divinetimeacademy.com/kontakt ali s klicem na 041-812-466. Rezervacija mesta je možna do zapolnitve prostih mest v telovadnici. Ob nakupu (več)mesečne karte imate avtomatsko rezervirano mesto v telovadnici ob dogovorjenem terminu do konca veljavnosti karte. V primeru, da nimate zakupljenih obiskov (nimate karte) in ni prostih mest v telovadnici, vas lahko zapišemo na čakalno listo in obvestimo takoj, ko se pokaže možnost obiska. Kupljena karta je pogoj za rezervacijo mesta v telovadnici. Prosto prehajanje med skupinami zaradi prostorske omejitve, ni možno.

 • Odjave od skupinskih vadb v studiu

Od vseh skupinskih vadb se je potrebno odjaviti do 12 ur pred vadbo, saj vam to omogoča, da termin nadoknadite v enem od drugih terminov vadb, znotraj obdobja plačane karte za skupinsko vadbo. S svojo odjavo naredite prostor za nekoga drugega, ki ravno tako čaka, da bo lahko nadoknadil svoj izostanek.

 • Čakalna vrsta na skupinskih vadbah v studiu

Kadar so mesta za posamezno uro skupinske vadbe v celoti zasedena, se je možno prijaviti v čakalno vrsto. Prijava v čakalno vrsto je možna kadarkoli pred vadbo in je aktualna do vašega preklica. V primeru sprostitve mesta, vas po telefonu obvestimo o možnosti priključitve na vadbo.

 • Veljavnost kart za skupinske vadbe v studiu

Vsaka karta ima omejeno časovno obdobje veljavnosti. Kupite lahko 1-mesečne, 2-mesečne, 3-mesečne, 6-mesečne, 12-mesečne karte. Karte omogočajo obisk vadb 1x ali 2x tedensko, v vnaprej dogovorjenem terminu. Po preteku veljavnosti karte neporabljene ure propadejo. Neizkoriščene ure v studiu lahko porabite po preteku veljavnosti zaradi poškodbe, operacije, izključno z zdravniškim opravičilom. Odsotnost v takih primerih nam vedno javite vnaprej, s čimer karto zamrznemo za dogovorjeno obdobje. Kupljena karta ni prenosljiva na druge osebe. Vračilo denarja v nobenem primeru ni mogoče.

 • Kdaj kupiti novo karto

Nakup nove karte priporočamo pred potekom trenutno veljavne karte. Rezervacije mesta bodo tako delovale nemoteno. POMEMBNO: veljavnost karte začne teči ob prvem obisku in ne od dneva nakupa. Vse pakete v studiu je mogoče vnaprej plačati tudi s kreditno kartico preko spletne strani ali z nakazilom na TRR. 1-mesečna karta velja 4 tedne od dneva pričetka z vadbo (lahko se nam pridružite kadarkoli sredi meseca) in vključuje 4 zaporedne (1x tedensko) oziroma 8 zaporednih obiskov (2x tedensko).

Pri vadbi samo "na daljavo" - "ONLINE" se plačilo lahko izvede s kreditno kartico, kar uredite takoj, ko izberete vrsto vadbe in trajanje karte, na vpisan mail dobite vse potrebne informacije za priključitev vadbi; ali pa mi pišete, da bi se radi priključili samo "na daljavo" in se dogovoriva za nakazilo prek TRR ali plačilo z gotovino.

 • Kako kupiti novo karto:

  • osebno na sedežu podjetja: plačila v studiu Divine Time. Lepota telesa in duha. so možna z gotovino,

  • Z UPN plačilom na TRR račun podjetja Lepota telesa in duha, Katja Gaber Vodopivec s.p.

  • preko spletne strani: vse pakete iz studia je mogoče plačevati s kreditno kartico preko spletne strani. Pri nakupu preko naše spletne strani s karticami Visa Credit/Debit ali Mastercard Credit/Debit, PayPal dobite email, v katerem je informativni račun. Originalni račun osebno prevzamete, ko pridete na prvo vadbo oziroma vam ga dostavimo v elektronski obliki, kar je hitreje.

 

 • Vzdrževanje in izposoja opreme v studiu Divine Time. Lepota telesa in duha.

Vsi pripomočki v studiu so na voljo za skupno uporabo, za najem v času vadbe. Po vsaki uporabi vas prosimo, da pripomočke (male žoge, elastične trakove, pilates obroče) pospravite na dogovorjeno mesto v telovadnici. Z vsemi izposojenimi elementi v času vadbe je potrebno rokovati kot vesten gospodar.

 

Individualni in (semi)individualni programi

 

 • Začetek in prva rezervacija

Po posvetovanju z inštruktorjem rezervirate individualni termin ali opredeli izbrano količino individualnih ur, poravna vadnino, in uskladi termine glede na zasedenost urnika. Rezervacije ureja izbrani inštruktor, stranka pa sama skrbi za pravočasne odjave. Od vseh rezervacij se brezplačno odjavljate do 24 ur pred vadbo. Odjava od vadbe in termina v manj kot 24 urah pred začetkom, brezplačno ni mogoča. S pozno odjavo se vaš obisk avtomatsko odšteje od karte kot prisotnost.

 • Odpoved individualnih terminov

Odpoved rezerviranih individualnih terminov ali rehabilitacijske obravnave je treba sporočiti vsaj 24 ur pred izvedbo (zaradi organizacije delovnega urnika inštruktorja, je zaželeno več). Če odpoved sporočite prepozno, se ura obračuna po veljavnem ceniku. V primeru, da zamudite, se vam naročeni termin zaračuna v celoti ne glede na zamudo. Hvaležni vam bomo za vašo informacijo in z veseljem bomo za vas našli nov termin.

 • Veljavnost individualne karte

Individualna karta velja odvisno od dogovorjenega obsega 3, 6 ali 12 mesecev od datuma nakupa. Po preteku karte neizkoriščenih ur ni mogoče koristiti. Z zdravniškim opravičilom je neizkoriščene individualne ure možno podaljšati do šest tednov od preteka veljavnosti karte.

 • Prenosljivost in vračila

Kupljene karte za (semi)individualne termine so neprenosljive na druge osebe in vračilo denarja v nobenem primeru ni mogoče. Vse (semi)individualne pakete je mogoče plačevati tudi s kreditno kartico preko spletne strani.

 

Manualne obravnave in masaže

Za masaže, obravnave tkiv, mišic in termine manualnih tehnik priporočamo rezervacijo termina vsaj teden dni pred želenim tretmajem. Ob rezervaciji navedete svoje osebne podatke in kontaktno telefonsko številko. Rezervacije ureja maser/terapevt, stranka pa sama skrbi za pravočasne odjave. V primeru odpovedi rezervacije tako sporočite vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, zaželeno je več. Če odpoved sporočite prepozno (manj kot 24 ur pred začetkom termina) se ura obračuna po veljavnem ceniku. S pozno odjavo se torej obisk avtomatsko odšteje od karte kot prisotnost. Hvaležni vam bomo za vašo informacijo in z veseljem bomo za vas našli nov termin. V primeru, da zamudite, se vam naročeni tretma zaračuna v celoti in se terapije ne podaljšuje.

Prepovedi

Uporaba mobilnih telefonov je na vseh vadbah nezaželena. Stišajte zvonjenje ali program namestite na vibriranje. Obutev je v vadbenih prostorih studia strogo prepovedana, sezuvamo se pri vhodu, na vrhu stopnišča. V vadbene prostore studia je prav tako prepovedan vnos hrane in pijače, razen vode. Prosimo vas, da se zaradi možnih alergij izogibate uporabi močnih parfumov, lotionov in sprejev za lase. Zaželeno je, da v izogib poškodovanju opreme in pripomočkov, med vadbo nikoli ne uporabljate nakita. V vseh prostorih studia je kajenje prepovedano. Hišni ljubljenčki počakajo pred vhodom v objekt. Otroci, mlajši od 5 let, morajo biti ves čas pod nadzorom staršev, saj prostori niso v celoti prilagojeni za majhne otroke.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti storitev, število prostih mest in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil mesto na čakalni listi. Ob sprostitvi mest ali novih terminih bo kupec takoj obveščen. V primeru zapolnjenosti mest in že izvedenega plačila bo ponudnik kupcu lahko omogočil tudi preklic naročila ali zamenjavo rezervirane storitve. Vse programe, izobraževanja in nasvete, ki jih ponudnik deli na svoji spletni strani in organizira na spletu ali v živo, niso nadomestilo za ustrezno zdravniško pomoč. Če imate resna bolezenska stanja, bolečine, kakršnekoli težave z zdravjem se pred prakticiranjem programov posvetujete z ustreznim zdravstvenim delavcem.

bottom of page